... Skip to main content
0

ZEAL 2k23 afholdes i år i Pinsen – 26-30. maj 2023.

ZEAL 2k23 er en helt ny og anderledes lejr med fokus på teenagere som bare ikke kan få nok af hinanden og Jesus, og så selvfølgelig alt det fede som gør en lejr god!

Læs mere
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.