Vision

YWAM Campaigns træner og udruster mennesker så de forstår deres kaldelse, arrangerer events hvor evangeliet forkyndes, det overnaturlige praktiseres,
og mennesker kommer til tro på Jesus.

Læs vores vedtægter her