Vision og formål

YWAM Campaigns er en del af YWAM’s internationale vision om, at “kende Gud og gøre Ham kendt”.

Formålet med YWAM Campaigns er at gå foran med at bringe evangeliet til mennesker i Danmark, og resten af Europe – igennem kampagner og lejre, både lokalt og nationalt.

Arbejdsgrundlaget for YWAM Campaigns er det kristne livs- og menneskesyn og det bibelske vidnesbyrd om den treenige Gud: Fader, Søn, og Helligånd, således som dette grundlag fælleskirkeligt er udtrykt i Lausannepagten, som vedtaget på den internationale kongres for verdensevangelisation i Lausanne i juni 1974.

Formålet søges opnået gennem lejre, hjemmegrupper, koncerter og store events, således at der bygges bro mellem de kristne, og unge og ældre uden kirkelige relationer. Gennem ledertræning og undervisning søges folk motiveret til at gå i fodsporene på Jesus Kristus og til selv at videregive evangeliet om Jesus til andre, igennem ord, handling og forbøn.

Læs vores vedtægter her