Skip to main content
0
Vi kæmper for

Frihed

Kende Gud

Frihed kommer igennem at kende Gud, Hans natur, Hans karakter og Hans sandhed som biblen fortæller os om

Gøre Gud kendt

Vi er kaldet til at fortælle andre om Gud i hele verdenen. Det gør vi ved, at snakke frimodigt med folk og igennem træning.

Høre Guds stemme

Han taler også til os i dag. Det kræver træning at høre og frimodighed at adlyde. Men de store gennembrud kommer når vi lytter til Ham.

Udruste unge

Vi tror på den unge generation, og den kaldelse som Gud har lagt på dem. Vi ønsker at opmuntre dem, stole på dem, træne dem og gøre plads til dem.

Vi kæmper for

Frihed

Kende Gud

Frihed kommer igennem at kende Gud, Hans natur, Hans karakter og Hans sandhed som biblen fortæller os om

Gøre Gud kendt

Vi er kaldet til at fortælle andre om Gud i hele verdenen. Det gør vi ved, at snakke frimodigt med folk og igennem træning.

Høre Guds stemme

Han taler også til os i dag. Det kræver træning at høre og frimodighed at adlyde. Men de store gennembrud kommer når vi lytter til Ham.

Udruste unge

Vi tror på den unge generation, og den kaldelse som Gud har lagt på dem. Vi ønsker at opmuntre dem, stole på dem, træne dem og gøre plads til dem.

2. Timoteusbrev 1:7

Gud har ikke givet os en Ånd, der

gør os frygtsomme, men en Ånd,

der giver os kraft, kærlighed

og sund fornuft.

Sjov og kreativitet

Vi elsker trosprojekter som

rammer folk fra nye vinkler

Mød vores team

Don't forget we blog too!

Read our posts

Ready to have a conversation?

Contact Us