... Skip to main content
0

Det er vores store bøn og længsel at vi I Danmark må finde ind til et sted hvor forretningslivet hænger direkte sammen med at velsigne vores land.

Som forretningsfolk er vi kaldet til at administrere vores talent, så det bliver mangfoldiggjort. Men faktisk er vi ikke kun kaldet til at bygge vores egne forretninger, men til at leve på en sådan vis, at vores forretninger velsigner samfundet omkring os.

Tit laver vi forretning med fokus på: “Hvad kan jeg selv få ud af det”, men det er absolut langtfra sådan at Jesus ønsker vi skal drive forretning. Hvis Jesus var i Danmark i dag, så ville han drive forretning på en måde hvorpå hele landet ville blive velsignet. Det ville handle mere om andre, end Ham selv – kan vi være enige om det?

Vi ønsker som kristne forretningsfolk i Danmark, at stå sammen som kristne forretningsfolk til at finde endnu mere ind til kernen af hvad Gud ønsker i vores land. Derfor vil vi tage initiativer til at invitere Helligånden ind i forretningslivet i Danmark, og gøre hvad vi kan for at danskerne igen skal komme til at kende Jesus som deres allerbedste ven.

“A man who has allowed God to crack open his heart,

speak into areas of brokenness, and cast vision

not only into his business but also his identity.

Take these lessons and run with them. They are brilliant,

generous, and designed for reformation.”

Bill Johnson, Bethel Church, Redding, CA

Vi arbejder stadig på planer for vores første initiativ, og vender snart tilbage med dette.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.