... Skip to main content
0

Hvad er prisen?

Leder: kr. 500
Deltager: kr. 1000
Familiepris (max): kr. 3000

(OBS: Ingen tilbagebetaling hvis man melder fra 14 dage inden lejren.)

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.